ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HYUNDAI HYBC-15

• Είσοδος Φορτιστή: 220-240V AC, 50-60Hz, 320W max • Έξοδος φορτιστή: (a) DC 12V 2A / 6A / 10A / 15A , (b)DC 12V 15A 300sec BOOST • Χωρητικότητα μπαταρίων που φορτίζει: 2-400Ah (12V) • Τάση εκκίνησης φορτιστή > 3V • Τύπος φορτιστή: 6 βαθμίδων, πλήρης κύκλος αυτόματης φόρτισης • Τύποι μπαταρίας που φορτίζει: Όλοι οι τύποι μπαταριών 12V μολύβδου (WET / MF / EFB / GEL / AGM) • Λειτουργία BOOST: 300 δευτερόλεπτα για 12V μπαταρίες μολύβδου οξέος • Εξαρτήματα ορτιστή: Περιλαμβάνονται καλώδια • Ο φορτιστής διαθέτει ψηφιακή οθόνη • Προστασία περιβλήματος φορτιστή: IP20

Ενδιαφέρομαι για το προϊόν!