ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HYUNDAI HYBC-10

• Είσοδος Φορτιστή: 220-240V AC, 50-60Hz, 280W max • Έξοδος φορτιστή: (a) DC 6V 2A / 5A, (b) DC 12V 2A / 5A / 10A, (c) DC 12V 15A 300sec BOOST • Χωρητικότητα μπαταρίων που φορτίζει: 2-150Ah (6V), 2-300Ah (12V) • Τάση εκκίνησης φορτιστή > 3V • Τύπος φορτιστή: 8 βαθμίδων, πλήρης κύκλος αυτόματης φόρτισης • Τύποι μπαταρίας που φορτίζει: Όλοι οι τύποι μπαταριών 6V & 12V μολύβδου (WET / MF / EFB / GEL / AGM) • Λειτουργία BOOST: 300 δευτερόλεπτα για 12V μπαταρίες μολύβδου οξέος • Εξαρτήματα ορτιστή: Περιλαμβάνονται καλώδια • Ο φορτιστής διαθέτει ψηφιακή οθόνη • Προστασία περιβλήματος φορτιστή: IP20

Ενδιαφέρομαι για το προϊόν!